AKSÈ AK LOTOPAL

💣 NOU RENMEN PAPA DESSALINES

Aksè GRATIS pou 2 jou chak fwa ou voye LOTOPAL achte tikè Mega Millions oswa Powerball. Fòk se yon tikè SAN PATAJE, oswa youn nan 3 gwoup sa yo:

1) Pataje 5 tikè ak 5 moun (3.02 USD);
2) Pataje 50 tikè ak 5 moun (30.02 USD);
3) Pataje 100 tikè ak 7 moun (42.87 USD);

Pou yon lòt avantaj, si gwoup la poko ranpli anvan tiraj la, sistèm nan ap baw aksè pou 2 jou apati de dat ou plase kòmand la.

Gade enfòmasyon enpòtan anba pou fason w'ap kolekte lèw genyen.


Kabinè avoka D'Meza Law Firm, P.C. nan Etazini ofriw MAKSIMÒM KONFYANS ak REPO DESPRI lèw genyen gwo kòb nan Mega Millions oswa Powerball. Kabinè a ka reprezantew ak kolekte kòb ou genyen an pou ou, sitou si'w pa rezide Ozetazini.

Si'w genyen mwens ke $10,000, kabinè avoka a ap reprezantew gratis. Ou senpleman peye taks sou kòb ou genyen an. Siw genyen $10,000 oswa plis, D'Meza Law Firm, P.C. ap chajew 3.5% nan kantite lajan an genyen an pou li reprezantew ak kolekte lajan an pou ou. Klike pou plis enfòmasyon.

PI GWO SISTÈM SEZISMAN
Powerful Statistical System
Système Statistique Puissant
Sistèm pou Ayisyen nan 39 peyi


AYITI KONT AYITI
DYASPORA KONT DYASPORA

AYITI KONT DYASPORA
USA KONT LÒT PEYI
FANM KONT GASONNou travay di pou kliyan nou satisfè.