SÈKRE NOU KREYE KONT OU ABÒNMAN JACKPOT MEGA AK POWERBALL DÈNYE REZILTA POWERBALL DÈNYE REZILTA MEGA DEPO BALANS OUKIJAN POU RETIRE TI MEN YO
POU KA WÈ TOUT ENFÒMASYON YO


Malis pa fonksyone san Tiraj Rapid!

Pa gen tankou Tiraj Rapid. Men 3 fason pou jwenn AKSÈ.

 • Kado aksè gratis pou yon semèn lèw kreye yon kont. Toujou login pou gen aksè.
 • Patisipasyon nan DEFI BOUL bay aksè GRATIS ak rezilta tiraj nan SMS anvan tout moun. Klike sou bouton an pou aprann de DEFI BOUL.

 • Aksè GRATIS pou 2 jou chak fwa ou voye LOTOPAL achte tikè Mega Millions oswa Powerball pou tèt ou oswa pou yon lòt moun. Fòk se yon tikè SAN PATAJE, oswa yon tikè nan youn nan yon gwoup kap pataje omwen 2 tikè, sètadi youn nan 5 gwoup sa yo:

  1) Pataje 2 tikè ak 5 moun (1.22 USD);
  2) Pataje 4 tikè ak 7 moun (1.73 USD);
  3) Pataje 5 tikè ak 5 moun (3.02 USD);
  4) Pataje 50 tikè ak 5 moun (30.02 USD); oswa
  5) Pataje 100 tikè ak 7 moun. (42.87 USD)

  Pou yon lòt avantaj, siw jwe nan gwoup 3, 4, oswa 5 anlè a, epi gwoup la poko ranpli anvan tiraj la, sistèm nan ap kontinye baw aksè gratis jiskaske gwoup la ranpli.

  Gade enfòmasyon enpòtan anba pou kijan wap kolekte lèw genyen.


Kabinè avoka D'Meza Law Firm, P.C. nan Etazini ofriw MAKSIMÒM KONFYANS ak REPO DESPRI lèw genyen gwo kòb nan Mega Millions oswa Powerball. Kabinè a ka reprezantew ak kolekte kòb ou genyen an pou ou, sitou siw pa rezide Ozetazini.

Siw genyen mwens ke $10,000, kabinè avoka a ap reprezantew gratis. Ou senpleman peye taks sou kòb ou genyen an. Siw genyen $10,000 oswa plis, D'Meza Law Firm, P.C. ap chajew 3.5% nan kantite lajan an genyen an pou li reprezantew ak kolekte lajan an pou ou. Klike pou plis enfòmasyon.
Nou travay di pou kliyan nou satisfè. Pou moun toujou pale byen de nou.