REZILTA TIRAJ  KILÈ LI KA BAY  KI BOUL LI RALE  TCHALA BOUL CHO  RETIRE TI MEN YO  GARANTI NOU BAY  FÈ DEPO
Vandredi 15 Novanm 2019

FÈ DEPO SOU NENPÒT KONT
AK MON CASH
Men fason pou itilize MON CASH an Ayiti pou mete kòb sou kont Tiraj Rapid pou NENPÒT PÒTAB Digicel, Natcom, oswa yon pòtab nan lòt peyi. Depo a ap parèt menm kote a nan balans pòtab la sou Tiraj Rapid.

781 se nimewo D'MEZA MULTI SERVICES (DMS) sou sistèm Mon Cash. DMS se ajan finansye pou Tiraj Rapid. Gen 2 fason pou mete kòb ak Mon Cash: KÒD DIRÈK oswa MENI.

Fason 1: KÒD DIRÈK
 1. POU METE KÒB SOU PÒTAB OU
  Pou yon pòtab Digicel ki gen Mon Cash mete kòb sou MENM NIMEWO li a nan sistèm Tiraj Rapid, nimewo referans la se 00 oswa menm nimewo pòtab Mon Cash la. Konpoze youn nan 2 kòd dirèk sa yo:

 2. *202*32*781*Kantite Kòb*00*PIN Mon Cash#
  oswa
  *202*32*781*Kantite Kòb*Menm Nimewo Pòtab La*PIN Mon Cash#


 3. POU METE KÒB SOU YON LÒT PÒTAB
  Pou yon pòtab Digicel ki gen Mon Cash mete kòb sou kont NENPÒT LÒT NIMEWO pòtab sou sistèm Tiraj Rapid, seksyon sa ap edew. Siw gen yon pòtab NATCOM oswa yon nimewo nan lòt peyi, fè yon moun ki gen Mon Cash itilize opsyon sa pou li mete kòb la nan balans ou nan sistèm Tiraj Rapid. Si moun nan pa gen ase kòb nan balans Mon Cash li, e ou fè moun sa konfyans, ou ka bay moun nan kòb la pou li fè depo dabò sou kont Mon Cash li nan biwo Mon Cash. Epi, lap itilize opsyon sa pou li mete kòb la sou kont ou. Nimewo referans la se nimewo pòtab kap resevwa kòb la nan sistèm Tiraj Rapid. Pòtab ki gen Mon Cash la ap konpoze kòd dirèk sa:

 4. *202*32*781*Kantite Kòb*Lòt Nimewo Pòtab La*PIN Mon Cash#


Fason 2: MENI MON CASH (*202#)
Pou yon pòtab Digicel ki gen Mon Cash itilize meni Mon Cash la (*202#) pou mete kòb nan Tiraj Rapid sou kont ou oswa kont nenpòt lòt pòtab, swiv 7 etap sa yo:
 1. Konpoze *202#;

 2. Peman (opsyon 3);

 3. Peye Bil (opsyon 2);

 4. 781 (nimewo DMS);

 5. Kantite kòb ou vle mete a;

 6. Nimewo Referans (00 si se menm nimewo pòtab ou a kew vle Tiraj Rapid kredite. Oswa, mete nenpòt nimewo pòtab ou vle Tiraj Rapid kredite); epi

 7. PIN Mon Cash ou.

PI GWO SISTÈM SEZISMAN
Powerful Statistical SystemNou travay di pou kliyan nou satisfè. Pou moun toujou pale byen de nou.