REZILTA TIRAJ  KILÈ LI KA BAY  KI BOUL LI RALE  TCHALA BOUL CHO  RETIRE TI MEN YO  GARANTI NOU BAY  FÈ DEPO
Lendi 6 Avril 2020

RETE LAKAY • LAVE MEN SOUVAN
Touse/estènen nan koud bra • Kanpe omwen 6 pye de lòt moun • Youn pwoteje lòt

ANALIZ TI BIDJÈ
TI BIDJÈ 7 USD POU TIRAJ MIDI A

15 BOUL 2CHIF
KI PI CHO A MIDI JODIA
6 AVRIL 2020

4 - 6 - 4 - 5 - 3
1 - 7 - 8 - 4 - 9
3 - 4 - 2 - 5 - 8

TirajRapid.com/BoulChoKI LO 15 BOUL CHO YO
1ER LO: , , ,
2ÈM LO: , , , , , ,
3ÈM LO: , , ,
TirajRapid.com/Kile
TirajRapid.com/SotiAnsanm

BOUL RASIN PRENSIPAL
Pou boul rasin prensipal, ou ka itilize kòm 1ER LO ki PI CHO.
Men pi bon 3Chif pou :
3CHIF MWENS:
--
TirajRapid.com/VeriteBoul

BOUL RASIN LOTO
Pou 2 boul rasin loto, ou ka pran 2ÈM ak 3ÈM LO ki pi cho yo. Men yo:
ak
soti BYEN (104%); ka plis fè 2ÈM LO
soti MAL (78%); ka plis fè 3ÈM LO
TirajRapid.com/VeriteBoulKIJAN OU KA JWE TI BIDJÈ 7 USD

BOUL 2CHIF
(0.50 USD)
(0.50 USD)
(0.50 USD)
(0.50 USD)
(0.25 USD)
(0.25 USD)

BOUL 3CHIF
(0.25 USD)
(0.25 USD)
(0.25 USD)

MARYAJ
x (0.25 USD)
x (0.25 USD)
x (0.25 USD)

LOTO AK RASIN
(0.25 USD)
(0.25 USD)
(0.25 USD)
(0.25 USD)
(0.25 USD)
(0.25 USD)

LOTO AK RASIN
(0.25 USD)
(0.25 USD)
(0.25 USD)
(0.25 USD)
(0.25 USD)
(0.25 USD)

TirajRapid.com/TiBidje
GWO FEELING AK TI BIDJÈ
Itilize TI BIDJÈ paske se ak pwofi ou fè nan bòlèt ke ou dwe renmen jwe bòlèt. Sa vle di: CHACHE JWE BÒLÈT AK KÒB MÈT DI JE. PA RISKE GWO KÒB KI SOTI NAN PÒCH OU.

Se pa dèyè boul 2Chif ou dwe ale paske se boul 2Chif ki bay bidjè plis pwoblèm nan bòlèt. Ou dwe dèyè yon MARYAJ, 3CHIF, 4CHIF, oswa 5CHIF. Kòm TI BIDJÈ a se 7 USD, menm siw pèdi, OU PAP REGRÈT.

OU KA VARYE METÒD LA JAN'W VLE
Pa egzanp, ou ka chwazi diferan boul rasin. Ou ka menm varye kòb ou mize a. Sepandan, si se ak kòb nan pòch ou wap jwe, pa mize gwo kòb. Fe TI BIDJÈ ale la pèch pou ou dèyè kob mèt di je. Lèw genyen kòb mèt di je, ou ka mize plis.


Pri nòmal rekèt sa se: $0.10 (10 cents)
Kwake sit la gratis jiska 30 Avril, rekèt sa pa gratis paske se yon rekèt ki bay garanti.
Si oumenm oswa KLIYAN'W voye achte bòlèt pou omwen 0.5 USD, rekèt yo ap gratis, eksepte rekèt garanti yo. Si montan rive a 2 USD, TOUT REKÈT GRATIS sou sit la, san eksepsyon.Nou travay di pou kliyan nou satisfè. Pou moun toujou pale byen de nou.