REZILTA TIRAJ  KILÈ LI KA BAY  KI BOUL LI RALE  TCHALA BOUL CHO  RETIRE TI MEN YO  GARANTI NOU BAY  FE DÈPO

ANALIZ TI BIDJÈ
ANALIZ TI BIDJÈ enpòtan anpil. Jwè bòlèt ki SMART pa jwe san yo pa tcheke analiz la anvan chak tiraj. Se sèl Tiraj Rapid ki gen ANALIZ TI BIDJÈ. Analiz la montrew kijan pou jwe BOUL SOVAJ sèlman TOUT TAN, pandan ke wap pwoteje kòb ou. MALIS pa jwe bòlèt san ANALIZ TI BIDJÈ.
TI BIDJÈ 34 GOUD POU TIRAJ MIDI A

15 BOUL 2CHIF
KI PI CHO A MIDI JODIA
19 ME 2019

6 - 5 - 4 - 6 - 2
4 - 1 - 0 - 0 - 7
1 - 7 - 2 - 9 - 2

TirajRapid.com/BoulChoKI LO 15 BOUL CHO YO
1ER LO: , , , , , ,
2ÈM LO: , ,
3ÈM LO: , , , ,
TirajRapid.com/Kile
TirajRapid.com/SotiAnsanm

BOUL RASIN PRENSIPAL
Pou boul rasin prensipal, ou ka itilize kòm 1ER LO ki PI CHO.
Men pi bon 3Chif pou :
3CHIF MWENS:
--
TirajRapid.com/VeriteBoul

BOUL RASIN LOTO
Pou 2 boul rasin loto, ou ka pran 2ÈM ak 3ÈM LO ki pi cho yo. Men yo:
ak
soti MAL (83%); ka plis fè 2ÈM LO
soti BYEN (98%); ka plis fè 3ÈM LO
TirajRapid.com/VeriteBoulKIJAN OU KA JWE TI BIDJÈ 34 GOUD LA

BOUL 2CHIF
(2 goud)
(2 goud)
(2 goud)
(2 goud)
(2 goud)
(2 goud)
(2 goud)
(1 goud)
(1 goud)

BOUL 3CHIF
(1 goud)
(1 goud)
(1 goud)

MARYAJ
x (1 goud)
x (1 goud)
x (1 goud)

LOTO AK RASIN
(1 goud)
(1 goud)
(1 goud)
(1 goud)
(1 goud)
(1 goud)

LOTO AK RASIN
(1 goud)
(1 goud)
(1 goud)
(1 goud)
(1 goud)
(1 goud)

TirajRapid.com/TiBidjeGWO FEELING AK TI BIDJÈ
Itilize TI BIDJÈ paske se ak pwofi ou fè nan bòlèt ke ou dwe renmen jwe bòlèt. Sa vle di: CHACHE JWE BÒLÈT AK KÒB MÈT DI JE. PA RISKE GWO KÒB KI SOTI NAN PÒCH OU.

Se pa dèyè boul 2Chif ou dwe ale paske se boul 2Chif ki bay bidjè plis pwoblèm nan bòlèt. Ou dwe dèyè yon MARYAJ, 3CHIF, 4CHIF, oswa 5CHIF. Kòm TI BIDJÈ a se 34 GOUD, menm siw pèdi, OU PAP REGRÈT.

OU KA VARYE METÒD LA JAN'W VLE
Pa egzanp, ou ka chwazi diferan boul rasin. Ou ka menm varye kòb ou mize a. Sepandan, si se ak kòb nan pòch ou wap jwe, pa mize gwo kòb. Fe TI BIDJÈ ale la pèch pou ou dèyè kob mèt di je. Lèw genyen kòb mèt di je, ou ka mize plis.


Pri nòmal rekèt sa se: $0.22 (22 cents)


SISTÈM KI FÈ MOUN SEZI

EKONOMIZE AK ABÒNMAN

Nou travay di pou kliyan nou satisfè. Pou moun toujou pale byen de nou.